Kokkauspäivänä eri maiden ruokalajeja

Tors­tai­na oli vuo­ros­sa kok­kaus­päi­vä. Op­pi­laat val­mis­ti­vat opet­ta­jien­sa kans­sa oman maan­sa eri­kois- tai pe­rin­ne­ruo­kaa.

Ylä­kou­lun keit­tiö täyt­tyi iloi­ses­ta puu­has­ta ja pu­heen­so­ri­nas­ta – ja val­mis­ta­kin tuli!

Mais­ta­jai­sis­sa maku­e­lä­mys seu­ra­si tois­taan. – Mmmmm! Very Good!


En­joy the School!Eras­mus+ 2017-201918.10.2017