Täyttä asiaa terveydestä

Täyt­tä asi­aa ter­vey­des­tä si­säl­tyi tiis­tai­päi­vään 8.5.2018 En­joy the School -pro­jek­ti­lai­sil­la.

Aamu­päi­vän lu­en­to kä­sit­te­li epä­ter­veel­lis­ten ruo­kai­lu­tot­tu­mus­ten vai­ku­tus­ta ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin.

Myö­hem­min tu­tus­tut­tiin Piek­sä­mäen nuo­ri­so­toi­meen Friend Zo­nes­sa ja jat­ket­tiin hy­vin­voin­ti­ai­hees­ta Kun­non­Kes­kuk­ses­sa.

Tu­tuik­si tu­li­vat myös Po­lee­ni ja Ve­tu­ri­tori.

Lec­tu­re: Un­he­alt­hy ea­ting ha­bits and their ef­fects on he­alth and well­being. (Pic­tu­re: Alii­sa Kau­nis­to)

En­joy the School!Eras­mus+ 2017-201918.10.2017